Ο στρατηγός Buzhinsky εξήγησε ότι συγκρατεί τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία

«Ο στόχος ήταν να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και οι καταστροφές»