Λουκέτο σε μια ακόμα ασφαλιστική, ακάλυπτοι 154.000 οδηγοί

Λουκέτο έβαλε χθες µια ακόµα ασφαλιστική εταιρεία του κλάδου ζηµιών ενώ πληθαίνουν οι φήµες στηναγορά και για άλλες που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Χθες η Επιτροπή Πιστωτικών καιΑσφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργία ςτης εταιρείας Ευρωπαϊκή Πρόνοια ΑΕΓΑ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ζηµιών στην Ελλάδα απότο 1995 και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, και διέθετε σύµφωνα µε πληροφορίες χαρτοφυλάκιο 154.000 συµβολαίων αστικής ευθύνης αυτοκίνητων, αριθµός που αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της συνολικής αγοράς.

Η αρµόδια υπηρεσία τηςΤράπεζας της Ελλάδος διενήργησε ελέγχους στα οικονοµικά της εταιρείας, η οποίααπό τον Φεβρουάριο του 2011 τελούσε υπόκαθεστώς δέσµευσης του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Στοχρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, η εταιρεία δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια µε αποτέλεσµα να µην εγκριθεί το σχέδιο ανασυγκρότησής της και να αποφασιστεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Μετά την εξέλιξη αυτή οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συµβολαίων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχηµάτων (υλική ζηµιά και σωµατική βλάβη τρίτου,µόνο) έχουν κάλυψη για 30 ηµέρες από το Επικουρικό Κεφάλαιο ενώ µετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού οφείλουν να ασφαλιστούν σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχηµα εντός του διαστήµατος των 30 ηµερών, ο παθών θα αποζηµιωθεί από το Επικουρικό Κεφάλαιο,ενώ το µέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου επιστρέφεταιστους ασφαλισµένους από τον εκκαθαριστή µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρείας. Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Σε ό,τι αφορά ασφαλιστήρια των υπόλοιπων κλάδων ζηµιών σε 30 ηµέρες λύονται αυτοδικαίως ενώ όσοι πελάτες έχουν απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζηµιών και από τα καταβληθέντα – µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα – θα πρέπει να απευθύνονται στον εκκαθαριστή της εταιρείας.

Πληθαίνουν οι φήµες και για άλλες εταιρείες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα

Επικοινωνία µε τον επόπτη
οπως ανακοίνωσε η τράπεζα της ελλάδος, από 4 Απριλίου 2011 οι ασφαλισµένοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης π. Σικιαρίδη, καθηµερινά, από 10.00 έως 14.00. τηλ. 210-6109.287
ΤΑ ΝΕΑ