Ελλειμματικοί Δήμοι: Θα δοθούν δάνεια στους «χρεοκοπημένους»

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των δήμων της χώρας, θα καταστεί εφικτή και η οριστική αποτύπωση του ακριβούς ύψους της δανειακής επιβάρυνσης και των ανεξόφλητων οφειλών τους. Την απάντηση αυτή δίνει, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργος Ντόλιος, με αφορμή ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Καλαφάτη για τα προβλήματα οικονομικής διαχείρισης των δήμων και την απόδοση ευθυνών στα αιρετά όργανα αυτών.

Oπως προκύπτει από την απάντηση του Υφυπουργού, οι ελλειμματικοί Δήμοι και το πραγματικό ύψος των ελλειμμάτων τους, θα φανεί όχι μόνο με την απογραφή αλλά και με την αναβάθμιση της παρακολούθησης των πραγματικών οικονομικών δεδομένων των δήμων και των νομικών τους προσώπων, μέσω της βάσης δεδομένων με τίτλο “Οικονομικά στοιχεία Δήμων”, η οποία τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας τήρησης και ενημέρωσης της βάσης αυτής από τους δήμους, έχει ήδη εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης της βάσης, οι αριθμοδείκτες αξιολόγησης και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες.

Για τη διευκόλυνση πάντως των ΟΤΑ από τα βάρη συσσωρευμένων χρεών τους, ο κ. Ντόλιος υπενθυμίζει, ότι ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος από τη Βουλή με τον οποίο προβλέπεται η δυνατότητα των ΟΤΑ να προβαίνουν σε δανειακές συμβάσεις για τη χρηματοδότηση χρεών στις περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η εξασφάλιση της υποχρέωσης τους περί κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.

Ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης είχε καταθέσει ερώτηση με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί πόσοι και ποιοι μεγάλοι Δήμοι της χώρας ήταν ελλειμματικοί πριν την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και ποιο είναι το ύψος των ελλειμμάτων τους. Είχε καλέσει επίσης το υπουργείο να ενημερώσει ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει ώστε να προστατεύσει τους ανθρώπους που ασχολούνται και προσφέρουν στα “κοινά” των Δήμων της χώρας, από τη συλλήβδην ενοχοποίηση και ποινικοποίησή τους. Ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει στην ερωτησή του ότι “σε αρκετές περιπτώσεις τα προκύπτοντα στοιχεία κακοδιαχείρισης διαβιβάζονται στις εισαγγελικές αρχές, για περαιτέρω δικαστική έρευνα. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η εύκολη και αυτοματοποιημένη στόχευση των ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εμφανίζονται στην κοινή γνώμη ως κλέφτες και εγκληματίες”.

Αλλά και ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος σπεύδει να υπογραμμίσει στην απάντησή του ότι “το τυχόν έλλειμμα σε κάποιο Δήμο δεν έχει απαραιτήτως γενεσιουργό αιτία, υπεξαίρεση ή εν γένει ατασθαλία εκ μέρους αιρετών οργάνων ή υπηρεσιακών παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης”. Σημειώνει όμως ότι “για τη διερεύνηση των υποθέσεων για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις κακοδιαχείρισης ή ατασθαλιών, η πολιτεία διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να διαπιστωθούν οι όποιες ζημίες προκλήθηκαν και να καταλογισθούν ευθύνες στους πραγματικά υπαίτιους, χωρίς να προκαλείται συλλήβδην ενοχοποίηση προσώπων εμπλεκομένων με την τοπική αυτοδιοίκηση”. Σημαντικότερο εργαλείο είναι στην κατεύθυνση αυτή, αναφέρει ο κ. Ντόλιος, ο οικονομικός-διαχειριστικός έλεγχος που μπορεί να ασκείται σε δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεδρίαση της ΚΕΔΚΕγια τα οικονομικά των Δήμων

Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα οικονομικά τους αιτήματα, εξέφρασαν οι δήμαρχοι της χώρας.

Στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΕΔΚΕ, με κύριο θέμα τα οικονομικά του θεσμού, επισημάνθηκε ότι αν συνεχίσει η κυβέρνηση να καθυστερεί και να παρακρατεί τους πόρους της αυτοδιοίκησης, μέχρι το τέλος του χρόνου οι δήμοι θα παρουσιάσουν έλλειμμα που θα κυμαίνεται από 1,7 έως 2 δις ευρώ.

Ειδικότερα, τονίστηκε ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των κεντρικών αυτοτελών πόρων που αφορούν στην κρατική επιδότηση, ΚΑΠ, καθώς και του ΣΑΤΑ, που καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα των δήμων, ενώ σε εκκρεμότητα είναι και η εκτέλεση του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ, το οποίο αντικατέστησε το αντίστοιχο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, τα ανεκτέλεστα έργα του οποίου φτάνουν ακόμη και τα 500 εκ. ευρώ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, μετά από εισήγηση του προέδρου της ΚΕΔΚΕ Νικήτα Κακλαμάνη, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας θα συνεδριάσει στις 4 Μαϊου, προκειμένου να αποφασίσει τη μορφή των κινητοποιήσεών της. Η εισήγηση που υπάρχει είναι να κλείσουν οι δήμοι τουλάχιστον για μία ημέρα. Με την κινητοποίηση αυτή τάσσεται και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής, καθώς ο πρόεδρός της, Δ. Καλογεροπουλος, ήταν παρών στη σημερινή συνεδρίαση και συμφώνησε για δραστικά μέτρα κατά της κυβερνητικής πολιτικής.

Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τα απόβλητα. Σε πρώτη φάση, η ΚΕΔΚΕ κρίνει θετικό το νομοσχέδιο, αλλά ζητάει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιμαατικής Αλλαγής αρκετές αποσαφηνίσεις, σχετικά με το ρόλο της αυτοδιοίκησης στο φλέγον αυτό ζήτημα.


πηγή:dimokratiki.gr