Φωτοβολταικά Χωράνε» πολλαπλάσια φωτοβολταικά τα δίκτυα της ΔΕΗ

Χωράνε» πολλαπλάσια φωτοβολταικά τα δίκτυα της ΔΕΗ, υποστηρίζει ο ΣΕΦ

Χωρητικότητα μεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίζει η ΔΕΗ, έχουν τα δίκτυά της, άρα μπορούν να «σηκώσουν» πολύ περισσότερα φωτοβολταικά απ’ όσα εκτιμά η επιχείρηση, υποστηρίζει με επιστολή του προς τη ΡΑΕ ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταικών (ΣΕΦ).

Και κάνει λόγο για έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τη σειρά προτεραιότητας που χορηγούνται οι προσφορές σύνδεσης, για καθυστερήσεις παρ’ ότι ο νόμος ορίζει ότι η απάντηση (θετική ή αρνητική) πρέπει να δίνεται το πολύ 4 μήνες από την υποβολή του αιτήματος, για κόστη που δεν τεκμηριώνονται, και για έλλειψη κατάλληλου λογισμικού και προσωπικού που δεν διαθέτει εμπειρία.

Αλλά το κυριότερο «κατηγορώ» του ΣΕΦ προς τη ΔΕΗ, αφορά στον υπολογισμό της χωρητικότητας μιας γραμμής μέσης τάσης, που σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του γίνεται με μοναδικό κριτήριο την μη εμφάνιση πτώσης τάσης μεγαλύτερης του 3%, παρά το γεγονός ότι υπάρχει άφθονος εξοπλισμός για τη ρύθμιση της τάσης (πυκνωτές, ρυθμιστές τάσης, κ.ά), αλλά και σύγχρονοι αντιστροφείς, ικανοί να λύσουν παρόμοια προβλήματα.

Τα παραπάνω, καθώς και πολλά ακόμη σχόλια για τη στάση της ΔΕΗ στο θέμα των φωτοβολταικών, μαζί με προτάσεις για να ξεπεραστούν τα προβλήματα, περιλαμβάνονται στο κείμενο που ο ΣΕΦ κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ.

“Δεν δίνει στοιχεία για συνδέσεις, ούτε για αριθμό και πρόοδο αιτήσεων…”

Το πρώτο θέμα που θίγει ο ΣΕΦ αφορά στο τεχνικό σκέλος των συνδέσεων, για τις οποίες- όπως σημειώνει- η ΔΕΗ δεν δίνει επαρκείς πληροφορίες για τις προδιαγραφές τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, ούτε παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητά τους. Σαν συνέπεια ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές από τις κατά τόπους τεχνικές υπηρεσίες του διαχειριστή, με συχνά αυθαίρετες ερμηνείες, πάνω σε θέματα γειώσεων, τύπου, θέσης και τρόπου λειτουργίας των μέσων προστασίας. Επίσης επισημαίνει ότι η ΔΕΗ :

• Παρέχει περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από φ/β σταθμούς, ενώ τα μοναδικά κριτήρια που χρησιμοποιεί είναι το μέσο φορτίο στη γραμμή μέσης τάσης, και αν προκύπτει πτώση τάσης (μικρότερη του 3%). Προσέγγιση, που σύμφωνα πάντα με τον ΣΕΦ, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τις δυνατότητες ρύθμισης της τάσης του δικτύου με τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού (συμβατικοί ρυθμιστές τάσης, πυκνωτές), ούτε τη δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου ισχύος των φ/β που παρέχουν οι σύγχρονοι αντιστροφείς.

• Συνεχίζει να μην δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, την πρόοδο στην εξέτασή τους, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα (παροχή προσφοράς σύνδεσης ή άρνηση), ούτε παρέχει πληροφορίες, κατόπιν προφορικών ή γραπτών αιτημάτων των ενδιαφερόμενων. Κι ας υπάρχει αναφορά τόσο στο νόμο για τις ΑΠΕ (3851/2010), όσο και στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου για την υποχρέωση εκ μέρους του διαχειριστή, εν προκειμένω της ΔΕΗ, να παρέχει τα παραπάνω στοιχεία, και μάλιστα «εντός 30 ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης» (άρθρο 13-12 του Κώδικα).

Αυθαίρετα και υψηλά κόστη, ασαφείς συμβάσεις σύνδεσης…

Ειδική μνεία κάνει ο ΣΕΦ στις τιμές που χρεώνει η ΔΕΗ τους επενδυτές, στο περιεχόμενο των συμβάσεων σύνδεσης, και στη διαφάνειά τους, σημειώνοντας ότι :

• Τα ποσά για τις χρεώσεις συνδέσεων (κόστος επεξεργασίας της αίτησης, κόστος μελέτης, έργων, ελέγχου των συνδεόμενων εγκαταστάσεων), έχουν καθοριστεί αυθαίρετα. Επιπλέον, η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση σχετικά με το χρόνο απόκρισης στο αίτημα ή την επιστροφή του ποσού σε περίπτωση απόρριψής του.

• Τα κόστη σύνδεσης για τα οικιακά φ/β (κάτω των 10 kwp) είναι κατά τον ΣΕΦ, πολύ υψηλά, και κινούνται στα 800 ευρώ συν ΦΠΑ για μονοφασικές συνδέσεις, και στα 1.000 ευρώ συν ΦΠΑ για τριφασικές. Τα ποσά αυτά, σημειώνει, είναι κατά 2- 3 φορές υψηλότερα απ’ ότι στη Γερμανία.

• Χαρακτηρίζει ασαφείς τις συμβάσεις σύνδεσης που καλείται να υπογράψει ο επενδυτής, τόσο στη χαμηλή, όσο και στη μέση τάση, ζητώντας να βελτιωθούν. Χαρακτηριστικά η σύμβαση αναφέρει ότι ο παραγωγός «βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης, επισκευής ή και αντικατάστασης (μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα της ΔΕΗ) των εγκαταστάσεων, όποτε τούτο απαιτείται, κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΗ». Γιατί, διερωτάται ο ΣΕΦ, ο παραγωγός να πληρώνει για τη συντήρηση εγκαταστάσεων που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΗ, και τις οποίες πιθανότατα, χρησιμοποιούν και άλλοι ;

• Δεν υπάρχει ποινική ρήτρα σε βάρος της ΔΕΗ για καθυστέρηση υλοποίησης ενός δικτύου. Απλώς η σύμβαση ορίζει πως «ο παραγωγός υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της ΔΕΗ σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή ή μήνυση που θα εγείρει οποιοσδήποτε εναντίον της για λόγους που σχετίζονται με τη σύμβαση”. Τυχόν δηλαδή νομική διευθέτηση της ΔΕΗ με τρίτους, καλείται να επωμιστεί ο παραγωγός.

• Δεν υπάρχει διαφάνεια στην κατάθεση αιτήσεων, όπως αποδεικνύει η πληθώρα των καταγγελιών που έχει υποβληθεί τον τελευταίο καιρό. Ο ΣΕΦ ζητάει να υπάρχει μια ενιαία διαδικασία, και ειδικά σε περιοχές με περιορισμό διαθέσιμης ισχύος, να απαγορεύεται η μαζική κατάθεση αιτήσεων από ένα πρόσωπο.

• Δεν αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ οι αιτήσεις ανά περιφέρεια και περιοχή, ώστε να φαίνεται το στάδιο της εξέλιξης τους (όπως γίνεται στη ΡΑΕ). Ούτε φαίνεται η κατηγορία του επενδυτή (π.χ. αγρότης, ειδικός κατάλογος, στέγη), ούτε εξηγούνται οι λόγοι όταν σε μια περιφέρεια δεν τηρείται η σειρά προτεραιότητας, λόγω, π.χ. ανεπάρκειας δικτύου.

• Σήμερα ένας επενδυτής, δεν καταθέτει εγγυητική επιστολή στη ΔΕΗ μαζί με την κατάθεση της αίτησής του, παρά εκ των υστέρων, κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης. Ο ΣΕΦ ζητάει η ρύθμιση αυτή να ισχύσει αναδρομικά και για τις αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στη ΔΕΗ (π.χ. εντός 2 μηνών). Και προτείνει αν μετά την πάροδο των 2 μηνών ο επενδυτής δεν έχει καταθέσει την εγγυητική, η ΔΕΗ να θέτει το αίτημά του στο αρχείο, ώστε να ξεκαθαρίσουν αυτοί που πραγματικά μπορούν να κάνουν ένα έργο, από εκείνους που δεν μπορούν.

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση μιας σύνδεσης ως 6 μήνες… ( φωτοβολταικα τιμες )

Τέλος, ένα σημαντικό θέμα που θίγει ο ΣΕΦ αφορά στο χρόνο υλοποίηση μιας σύνδεσης, αποδίδοντας τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ελλιπή διαθεσιμότητα μετρητών εισερχόμενης/ εξερχόμενης ενέργειας (νέου τύπου) από τη ΔΕΗ. Ενα πρόβλημα, όπως λέει, το οποίο δεν έγκειται μόνο στη διαδικασία προμήθειάς τους από το εξωτερικό, αλλά κυρίως στη διαδικασία μετατροπής τους ώστε να είναι κατάλληλοι για την Ελλάδα, κάτι που γίνεται επί ελληνικού εδάφους από υπηρεσία της ΔΕΗ, η οποία, κατά τον ΣΕΦ, προφανώς υπολειτουργεί. Φέρνει, δε, ως χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της καθυστέρησης, τα όσα παρατηρήθηκαν στις περιοχές Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Αττικής, και Λακωνίας, όπου η αναμονή ξεπέρασε τους έξι μήνες. Στα παραπάνω, προσθέτει και την έλλειψη διαθεσιμότητας μετασχηματιστών μέσης τάσης που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές, όπως στη Πιερία, και η οποία συνεπάγεται επιπλέον πολυήμερες καθυστερήσεις στις συνδέσεις και παραλαβές έργων. Και καταλήγει λέγοντας πως οι καθυστερήσεις αυτές, οφείλονται στην έλλειψη υλικών που έχουν όμως προπληρωθεί από τους επενδυτές στα αχρικά στάδια υλοποίησης του έργου τους…


Πηγή: energypress.gr