Σε ζήτηση τα επαγγελματα με εξειδίκευση στο διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες

Το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μια νέα κοινωνική και επιχειρηματική δυναμική, η οποία διέπεται από το ειδικό δίκαιο διαδικτύου και νέων τεχνολογιών, το οποίο, αν και ακόμη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ρυθμίζει τις διαδικτυακές σχέσεις των χρηστών και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Το δίκαιο αυτό αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους όρους χρήσης ιστοσελίδων, τα ονόματα χώρου (domain name) και την κατοχύρωση εμπορικού σήματος, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την ευθύνη των τεχνικών διαμεσολαβητών και ιδιαίτερα των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και των παρόχων πρόσβασης, τις άδειες χρήσης λογισμικού και ζητήματα ανοιχτού λογισμικού, online συμβάσεις και εμπορικές συμφωνίες, προστασία των ψηφιακών και προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου, την κακή χρήση διαδικτύου, την πειρατεία και το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Ένας δικηγόρος ιντερνετ εξειδικευμένος στο δίκαιο διαδικτύου και νέων τεχνολογιών μπορεί να σου προσφέρει την απαραίτητη νομική κάλυψη για τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού σου καταστήματος (e-shop), του blog ή της ιστοσελίδας σου, με τη σωστή συγγραφή των όρων χρήσης, την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και του domain name και την κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων, αλλά και να σε προστατεύσει από το ραγδαία αυξανόμενο φαινόμενο ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Ηλεκτρονικά εγκλήματα αποτελούν, μεταξύ άλλων, η διακίνηση παράνομου λογισμικού, η διάδοση ιών, η ηλεκτρονική απάτη, τα εγκλήματα με πιστωτικές κάρτες, η συκοφαντική δυσφήμηση και η παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο. Σε μάστιγα δε έχει δυστυχώς εξελιχθεί η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο.

source Insta law