Προσλήψεις στο δημόσιο 2011

Προσλήψεις στο δημόσιο 2011 – Πού θα γίνουν προσλήψεις το 2011

Σε 11 τομείς του Δημοσίου θα δοθεί προτεραιότητα για την πρόσληψη μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, το τρέχον έτος, ενώ αναμένεται να προσληφθούν και επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, των οποίων η πρόσληψη είχε παγώσει μετά την απαγόρευση το 2010 λόγω του Μνημονίου.

Προσλήψεις στο δημόσιο 2011 – Πού θα γίνουν προσλήψεις το 2011

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από άπόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κ.κ. Ι. Ραγκούση και Γ. Παπακωνσταντίνου αντίστοιχα, η τετραμελής επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει προσλήψεις στους εξής τομείς:

Στο υπουργείο Υγείας που έχει προγραμματίσει την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού, των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Άμυνας τα οποία θα προσλάβουν κυρίως ένστολους

Στο υπουργείο Παιδείας το οποίο θα προσλάβει εκπαιδευτικούς.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την πρόσληψη δικαστικών λειτουργών.

Στο υπουργείο Εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού των ασφαλιστικών ταμείων

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τους ΟΤΑ οι οποίοι θα προσλάβουν προσωπικό για τις τεχνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Στους παιδικούς σταθμούς, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό για τις νέες υπηρεσίες που δημιουργούνται με τον «Καλλικράτη».

Οι ανάγκες αυτών των υπηρεσιών θα καλυφθούν ιδίως από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών:

Από αποφοίτους όλων των παραγωγικών σχολών του Δημοσίου, όπως, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων), Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

Από προσωπικό που περιλαμβάνεται στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-09

Από προσωπικό που περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μετά την 01-01-2010 και από διοριστέους βάσει ειδικών διατάξεων

Τα κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την πρόσληψη νέου προσωπικού είναι:
Πρώτον, ο αριθμός των αποχωρήσεων εξειδικευμένου προσωπικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή φορέα κατά το 2010 ( μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ), τα καθήκοντα του οποίου είναι συναφή με τους τομείς προτεραιότητας.

Δεύτερον, οι νέες αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα που προέκυψαν κυρίως από τον Καλλικράτη και απαιτούν την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Τρίτον, ο αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που μετατάχθηκε σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

Τέταρτον, ο αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα που μετατάχθηκε από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσλήψεις το τρέχον έτος θα είναι με το«σταγονόμετρο», δεδομένου ότι εφαρμόζεται η αρχή του ένα προς πέντε, ενώ στις προσλήψεις προσωπικού προσμετρούνται πλέον και οι μετατάξεις. Αν ληφθεί υπόψη ότι το 2010 αποχώρησαν περίπου 53.000 υπάλληλοι, είναι προφανές ότι ο αριθμός των νέων προσλήψεων δεν θα υπερβαίνει τις 7.000, αν σε αυτές προσμετρηθούν και οι μετατάξεις από τις ΔΕΚΟ που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη


Νικολακόπουλος Δημήτρης ΤΟ ΒΗΜΑ