Προσλήψεις σε πυροσβεστική, δήμους και ιδιωτικό τομέα

Προσλήψεις σε πυροσβεστική, δήμους και ιδιωτικό τομέα

Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για την έκδοση της προκήρυξης που θα αφορά την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει τον Μάιο και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το προσεχές φθινόπωρο. Οι νέες θέσεις θα καλυφθούν από συμβασιούχους πυροσβέστες, από εθελοντές πυροσβέστες και ιδιώτες ηλικίας έως και 29 ετών. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις είναι επικουρικές. Οι προσλήψεις θα διενεργηθούν με το σύστημα των μορίων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Θα προηγηθούν στους πίνακες κατάταξης όσοι έχουν εμπειρία, τίτλους σπουδών, καθώς και πιστοποιημένη εμπειρία ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εξάλλου, θα πριμοδοτηθούν όσοι υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις με ειδικότητα αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα. Η πολυτεκνία θα δώσει κρίσιμα και καθοριστικά μόρια διορισμού. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (για όσους δεν διαθέτουν προϋπηρεσία). Επίσης, προσλαμβάνονται εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή κκαι κατάλληλο εξοπλισμό.

Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μόνιμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Η ανανέωση της θητείας των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται έπειτα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχίας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «Καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

52 υπάλληλοι στην Κομοτηνή

Ενισχύει τα τμήματα καθαριότητας και ποιότητας ζωής ο δήμος Κομοτηνής, καθώς ανακοίνωσε την πρόσληψη 52 εποχικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μήνες) πέντε ειδικοτήτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εκπνέει αύριο 18 Απριλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, θα προσληφθούν 40 εργάτες καθαριότητας από την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 2 Μηχανοτεχνίτες, 1 Χειριστής Καλαθοφόρου-Γερανοφόρου και 9 Οδηγοί Απορριμματοφόρων από την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100 – Κομοτηνή (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443).

50 εποχικοί στον δήμο Μεγαρέων

Μέχρι τις 18 Απριλίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την κάλυψη πενήντα εποχικών θέσεων στον δήμο Μεγαρέων. Οι 40 θέσεις αφορούν εργάτες καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Μοναδικό προσόν διορισμού είναι το απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή παλαιού δημοτικού. Από την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα προσληφθούν 10 Οδηγοί απορριμματοφόρων. Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις Οδηγών πρέπει να καταθέσουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στη διεύθυνση: Δήμος Μεγαρέων, Γραφείο Προσωπικού, Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη, Τ.Κ. 19100 – Μέγαρα (τηλ. επικοινωνίας: 22960-81904).

Διαγωνισμός για 46 δικαστικούς επιμελητές

Σε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών προχωρεί το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις ανά Πρωτοδικείο είναι οι εξής: Αθηνών 13, Αμφισσας 1, Ευρυτανίας 1, Κω 1, Λιβαδειάς 2, Πειραιώς 7, Ρόδου 1, Σάμου 1, Χαλκίδας 1, Θεσσαλονίκης 3, Σερρών 2, Χαλκιδικής 1, Ηλείας 1, Κεφαλληνίας 2, Βόλου 1, Τρικάλων 1, Κοζάνης 1, Λασιθίου 1, Ρεθύμνου 1, Χανίων 2, Θεσπρωτίας 1, Ξάνθης 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι ημέρες πριν από τον διαγωνισμό αίτηση συμμετοχής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-77.67.235-6 & 246.

Στο περίμενε οι διοριστέοι

Καλό το νοικοκύρεμα στο ελληνικό Δημόσιο λόγω δημοσιονομικής κρίσης, σωστό και το «ψαλίδι» στις νέες προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων, αλλά οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό είναι πολλές, οι οργανικές θέσεις καλύπτονται συχνά-πυκνά με μεσοβέζικες λύσεις (υπάλληλοι ορισμένου χρόνου ή ωφελούμενοι των προγραμμάτων μερικής απασχόλησης δουλεύουν σε ρυθμούς τακτικού υπαλλήλου) και η εξυπηρέτηση του κοινού είναι προβληματική.

Καλές επίσης οι εξαγγελίες για μεθοδολογία και ενδελεχή προγραμματισμό στις προσλήψεις, όμως στην πράξη αποδεικνύεται το αντίθετο. Οι φορείς γκρινιάζουν, η Πολιτεία τούς «βομβαρδίζει» με υπηρεσιακά μηνύματα, οι συνδικαλιστές επίσης γκρινιάζουν, το ΑΣΕΠ βρίσκεται στη μέση και οι πολίτες ακούνε συνεχώς πολιτικές κόντρες για αδιαφάνεια και πελατειακές σχέσεις.

Και εν μέσω όλων αυτών έχει διογκωθεί ένα ακόμη πρόβλημα – ίσως το μεγαλύτερο: ο διορισμός όλων όσοι έχουν ήδη επιτύχει σε παλαιότερους διαγωνισμούς του Δημοσίου. «Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, µε έναρξη το β’ εξάμηνο του έτους 2010 και ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012. Ο διορισμός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων, οι οποίες προκηρύχθηκαν βάσει εγκριτικών αποφάσεων της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ έτους 2009 ή και προγενέστερων ετών και για τους οποίους οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα εκδοθούν μετά την 1.1.2010, διενεργείται σταδιακά βάσει σειράς επιτυχίας εντός του έτους 2011 και ολοκληρώνεται μέχρι την εξάντληση των περιλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες και πάντως όχι πέραν της 31.12.2013» λέει ο νόμος της κυβέρνησης. Με απλά λόγια, «υπομονή και θα σας βολέψουμε όπου υπάρχει διαθεσιμότητα».

Οι ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα

Με τη συνεργασία εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού η «Espresso της Κυριακής» παρουσιάζει τις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για στελέχη και υπαλλήλους.

ADECCO
Λεωφόρος Κηφισίας 56, 15125, Μαρούσι
Τηλ.: 210-6930490, Fax: 210-6919358
e-mail: infogr@adecco.com

– Ειδικότητα Θέσεις
Υπάλληλος εξωτερικών εργασιών – Αθήνα 1
Warehouse Administrator – Αθήνα (ανατολικά προάστια) 1
Key Account Manager – Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Υπάλληλοι προώθησης χρηματοοικονομικών προϊόντων – Αθήνα (βόρεια προάστια) 3
Office Assistant – Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Υπεύθυνοι πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων – Αθήνα (βόρεια προάστια) 2
Πωλητής/τρια ανδρικών ενδυμάτων – Αθήνα (ανατολικά προάστια) 1
Administrative Assistant – Αθήνα 1
Πωλητής/τρια φωτοβολταϊκών συστημάτων – Αγία Παρασκευή 1
Ψυκτικός αυτοκινήτων – Αθήνα (δυτικά προάστια) 1
Assistant Accountant – Αθήνα 1
Czech Copywriter – Αθήνα 1
Russian Copywriter – Αθήνα 1
Σύμβουλος διαφήμισης – Θεσσαλονίκη 1
Payroll Supervisor – Αθήνα 1
French Copywriter – Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Slovak Copywriter – Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Hungarian Copywriter – Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Υπεύθυνος προμηθειών – Θεσσαλονίκη 1
Chichewa Copywriter – Αθήνα (βόρεια προάστια 1
Πωλητής φωτοβολταϊκών συστημάτων – Καλαμάτα 1
Regulatory Affairs Officer – Αθήνα 1
Τεχνολόγος Τροφίμων – Αθήνα 1
Λογιστής – Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος / Υπεύθυνος Συντήρησης – Αθήνα 1
German Speakers Office Clerks – Αθήνα 3
SAP Business Analyst – Αθήνα 1
Technical Service Engineer – Αθήνα 1
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός – Αθήνα 1
Customer Services Agent – Αθήνα (ανατολικά προάστια) 1
Cost Accountant – Αθήνα 1
Financial Advisors – Πειραιάς 5
Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου – Θεσσαλονίκη 1
Sales Administrator – Αθήνα 1
Receptionist – Μαρούσι 1
Υπεύθυνος Βιομηχανικών Πωλήσεων – Θεσσαλονίκη 1
Dutch Speakers (CCS agents) – Πειραιάς 2
Sales Support Assistant – Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Customer Service Administrator – Αγία Παρασκευή 1
Assistant Accountant – Αθήνα 1
Πωλητής/τρια Πιστωτικών Καρτών Εντός Καταστήματος – Αθήνα 1
Financial Analyst – Αθήνα 1
Junior Accountant – Αθήνα 1

GRAND SOLUTIONS
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 – Αθήνα
Τηλ.: 210-7290422
Fax: 210 7290049
www.grandsolutions.gr
Ειδικότητα Θέσεις
ΤΕ – Πωλητής Τραπεζικών Προϊόντων – Αθήνα 10
ΤΕ – Πωλητής Τραπεζικών Προϊόντων – Θεσσαλονίκη 10
ΤΕ – Πωλητής Τραπεζικών Προϊόντων – Λάρισα 1
ΤΕ – Πωλητής Τραπεζικών Προϊόντων – Ιωάννινα 1

Randstad Hellas
Αγγέλου Πυρρή 5, Αθήνα, 11527. Τηλ.: 210-6770523. Δείτε περισσότερες πληροφορίες και κάντε αίτηση για τις θέσεις στο: www.randstad.gr

Ειδικότητα Θέσεις
Sales Representative – Αθήνα 1
Assistant Accountant – Αθήνα 1
Accounting Supervisor – Αθήνα 1
Key Account Manager – Αθήνα 1
Field Manager – Αθήνα 1
Jr Sales Engineer – Αθήνα 1
Sales Manager – Travel & Tourism – Αθήνα 1
Υπεύθυνος εταιρικών πωλήσεων – Αθήνα 1
Account Manager – Αθήνα 1
Ιατρικός Επισκέπτης – Αθήνα 1
Sales Engineer – Αθήνα 1
Junior Sales Representative – Αθήνα 1
Visual Merchandiser – Αθήνα 1
Web Master – Αθήνα 1
Β2Β Sales Representative – Αθήνα 1
Key Account Manager – Αθήνα 1
Sales Engineer – Αθήνα 1
Marketing Manager – Αθήνα 1
Marketing Assistant – Gaming-Αθήνα 1
Product Manager Digital – Αθήνα 1
Επιθεωρητής Πωλήσεων – Αθήνα 1
Senior Brand Manager – Αθήνα 1
Tηλεφωνικές πωλήσεις – Αθήνα 5
Πωλητές Πιστωτικών Καρτών – Αθήνα 20
Προϊστάμενοι Καταστήματος – Αθήνα 2
Σχεδιαστές-Πωλητές – Αθήνα 2
Υπεύθυνοι Καταστήματος – Αθήνα 2
Υπεύθυνος Τμήματος – Αθήνα 1
Πωλητές Λιανικής (part time) – Αθήνα 2
Πωλήτρια Λιανικής – 4ωρη απασχόληση (Χαλάνδρι) 1
Υπεύθυνος Κινητής Τηλεφωνίας – Αθήνα 1
Promoter (part time) – Αθήνα 1
Merchandiser – Αθήνα 1
Πωλητές – Ταμίας – Αθήνα 5
Agent Support Executive – Αθήνα 1
Προϊστάμενος Παραγωγής – Αθήνα 1
Demand Planner – Αθήνα 1
Senior Accountant – Αθήνα 1
Credit Manager – Αθήνα 1
SAP Accountant – Αθήνα 1
Credit Controller – Αθήνα 2
Assistant Accountant – Αθήνα 1
Financial Analyst – Αθήνα 1
Credit Manager – Αθήνα 1
Credit Controller – Αθήνα 1
SAP XI / ABAP Developers – Αθήνα 1
Accountant-Αθήνα 1
Πωλητές Λιανικής – Αθήνα 5
Country Manager – Κύπρος 1
Μηχανολόγος Μηχανικός – Θεσσαλονίκη 1
Επιθεωρητές Πωλήσεων – Θεσσαλονίκη 2
Υπεύθυνος Πωλήσεων – Χημικός – Θεσσαλονίκη 1
Ασφαλιστές – Θεσσαλονίκη 5
Direct Sales Representative – Θεσσαλονίκη 6
Διευθυντής Πωλήσεων – Θεσσαλονίκη 1
Sales Engineer – Θεσσαλονίκη 1
Διευθυντής Καταστήματος – Θεσσαλονίκη 1
Διευθυντής Λογιστηρίου – Θεσσαλονίκη 1
Human Resources Manager – Θεσσαλονίκη 1
Region Sales Manager – Θεσσαλονίκη 1
Διευθυντής Καταστήματος – Λάρισα 1
Ασφαλιστές – Λάρισα 3
Ιατρικός Επισκέπτης – Ιωάννινα 1
Επιθεωρητής Πωλήσεων – Ιωάννινα 1
Promoter – Ιωάννινα 1
Διευθυντής Καταστήματος – Ιωάννινα 1
Διευθυντής Καταστήματος – Κοζάνη 1
Επιθεωρητής Πωλήσεων – Καβάλα 1
Promoter – Πάτρα 8
Promoter – Ηράκλειο Κρήτης 8
Λογιστής – Κατερίνη 1
Μηχανολόγος Μηχανικός-Κατερίνη 1

Προγράμματα επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε νέα, εξ αποστάσεως (e-learning) εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιχειρηματικότητα. Στην πρόσφατη έκθεση του ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών με θέμα «Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010: αναζητώντας διέξοδο από την κρίση», το 66% των Ελλήνων θεωρούν πως η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μια καλή επιλογή καριέρας. Η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα αφορά το 23,6% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 64 ετών. Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και διαρκή βελτίωση των ικανοτήτων σε μία ευμετάβλητη και άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας, οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στην ελληνική οικονομία και οι ανάγκες της κοινωνίας για καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη αποτέλεσαν το κίνητρο για τη διάθεση των συγκεκριμένων προγραμμάτων μέσω της νέας αυτής κατεύθυνσης. Το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ (E-learning) λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς προσφέρει τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα:

– Επιχειρηματικότητα για γυναίκες, 3 μήνες.
– Επιχειρηματικότητα για νέους, 4 μήνες.
– Ανάπτυξη πολιτισμικής επιχειρηματικότητας, 6 μήνες
– Ανάπτυξη επιχειρηματικής μονάδας, 6 μήνες.
– Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και καινοτομία, 5 μήνες.
– Επιχειρηματικότητα και τουρισμός, 5 μήνες.
– Business Plan, 4 μήνες.
– Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων (Key Skills) για τις επαγγελματικές απαιτήσεις στη σύγχρονη Ευρώπη, 5 μήνες.
– Επιχειρηματικός προγραμματισμός & κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, 4 μήνες.
– Επιχειρηματικότητα, 3 μήνες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου 2011, ενώ η έναρξη παρακολούθησης προγραμματίζεται για τις 16 Μαΐου 2011. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3689354 και 210-3689381.Espressonews.gr