Προσλήψεις 9.387 πυροσβεστών και 3.588 στην υγεία

Προσλήψεις πυροσβεστών: Δύο νέες προκηρύξεις για 9.387 προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα ετοιμάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η προκήρυξη για 5.387 εποχικούς πυροσβέστες θα εκδοθεί άμεσα, ενώ θα ακολουθήσει άλλη για 4.000 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, που αποτελούν τη νέα κατηγορία προσωπικού του Σώματος.

Τα τυπικά απομένουν για την τοποθέτηση 3.588 νέων μονίμων νοσηλευτών στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας χωρίς εξετάσεις και την έκδοση νέων διαγωνισμών, αλλά μέσω του κυλιόμενου πίνακα επιλαχόντων. Η σχετική δαπάνη έχει ήδη προβλεφθεί από τον προϋπολογισμό του 2011. Συγκεκριμένα, έχει εκδοθεί πράξη υπουργικού συμβουλίου για 1.288 θέσεις, ενώ έχουν εγκριθεί και τα αιτήματα για 200 και 2.100 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης, παρά το «ψαλίδισμα» των προσλήψεων η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα προσλαμβάνεται προσωπικό στον χώρο της υγείας, καθώς οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό είναι τεράστιες.

Στο Διαδίκτυο έχουν δημοσιευθεί 16 προκαταρκτικοί πίνακες ανά κλάδο-ειδικότητα των επιλαχόντων της προκήρυξης 7Κ/2009. Δηλαδή, θα απορροφηθούν οι επιτυχόντες βάσει μορίων και κριτηρίων, αλλά όχι διοριστέοι του προ διετίας διαγωνισμού, που αφορούσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.987 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση των νέων αιτήσεων και υποβληθούν οι σχετικές ενστάσεις, το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τον τελικό κυλιόμενο πίνακα κατάταξης.

Στο ΑΣΕΠ εκτιμούν ότι μπορούν να καλύψουν άμεσα όποιες θέσεις χρειαστούν μέσω του κυλιόμενου πίνακα επιλαχόντων. Δηλαδή, αξιοποιούνται οι επιλαχόντες από προηγούμενους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και δημιουργείται μια «επετηρίδα», η οποία ανανεώνεται και απ’ όπου αντλούνται οι επιλαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών με σειρά προτεραιότητας, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα προσόντα. Και όλα αυτά με ρυθμούς εξπρές. Στον συγκεκριμένο πίνακα δεν θα υπάρχουν πρόσθετα προσόντα αλλά μόνο τα κύρια. Να υπενθυμίσουμε πως ο νόμος ορίζει ότι στον κυλιόμενο πίνακα επιλαχόντων εντάσσονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας χωρίς τη λήψη τυχόν πρόσθετων προσόντων, όσοι έπονται των διοριστέων στους οριστικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων με σειρά προτεραιότητας και σε αριθμό ίσο των διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου-ειδικότητας. Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους με απόφαση του ΑΣΕΠ. Ο κυλιόμενος πίνακας επιλαχόντων συμπληρώνεται με νέους επιλαχόντες κάθε φορά που επικυρώνεται νέος πίνακας διοριστέων από προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας του ΑΣΕΠ, στον οποίο περιλαμβάνονται θέσεις αντίστοιχων κλάδων-ειδικοτήτων. Οι επιλαχόντες του κυλιόμενου πίνακα, μετά την παρέλευση εννέα μηνών από την εγγραφή τους σε αυτόν, διαγράφονται. Οι υποψήφιοι, καλούμενοι από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν γραπτώς εντός δέκα ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του ΑΣΕΠ αν αποδέχονται τη νέα θέση. Αν παραλειφθεί η δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της νέας θέσης του κυλιόμενου πίνακα.

173 εποχικοί στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Το ενδιαφέρον των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας ενεργοποιεί η νέα προκήρυξη του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής για την πρόσληψη 173 εποχικών υπαλλήλων. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως και τις 6 Απριλίου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 13 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, 3 ΔΕ Χειριστές φορτωτή-εκσκαφέα, 30 ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων, 122 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας και 5 ΥΕ Εργάτες Υδρευσης. Οι υποψήφιοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Μοναδικό προσόν για τους υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι το απολυτήριο παλαιού Δημοτικού ή τριτάξιου Γυμνασίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση: Δήμος Κασσάνδρας, Τ.Κ. 63077, Χαλκιδική (τηλ. επικοινωνίας: 23743-50133).

Αιτήσεις υποψηφίων στο Ηράκλειο Κρήτης

Αλλος ένας δήμος της χώρας που θα προσλάβει υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι αυτός του Μίνωα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκεκριμένα, προσφέρονται 24 νέες ευκαιρίες στις εξής ειδικότητες: Υποχρεωτική Εκπαίδευση: 15 Εργάτες Καθαριότητας. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 3 Χειριστές Μηχανημάτων Εργων και 5 Οδηγοί Απορριμματοφόρων. Να σημειωθεί ότι όσοι διεκδικήσουν τις θέσεις των οδηγών θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης επαγγελματικής κατηγορίας. Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν συμβάσεις που δεν θα ξεπερνούν σε χρονική διάρκεια τους οκτώ μήνες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει αύριο, 4 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913-40324.

22 θέσεις, μέσω μετάταξης, στον ΕΟΦ

Ο Εθνικος Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα καλύψει 22 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΦ, Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562, Χολαργός Αττικής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, μεταξύ άλλων, όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι υπουργείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από τον διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη και οι οποίοι δεν έχουν οιοδήποτε νομικό κώλυμα.

Υπάλληλοι με ημερομηνία λήξης

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δεν προβλέπεται για την επόμενη διετία (εκτός από τα νοσοκομεία, τα Σώματα Ασφαλείας και κάποιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας), συνεπώς έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η απορρόφηση εποχικών ή έκτακτων, ή συμβασιούχων, ή ορισμένου χρόνου υπαλλήλων. Αυτό το προσωπικό, με την τετραπλή ονομασία, καλείται μετά τις αλλεπάλληλες εγκριτικές αποφάσεις του ΑΣΕΠ να καλύψει τις πρόσκαιρες ανάγκες των υπηρεσιών. Οι ευκαιρίες αφορούν όλη τη χώρα και οι ειδικότητες είναι πολλές: τεχνίτες, οδηγοί, βρεφονηπιοκόμοι, εργάτες πρασίνου, καθαριστές μηχανικοί, μάγειρες, φύλακες, χειριστές μηχανημάτων, είναι μερικές από τις δεκάδες ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις εγκριτικές αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για απασχόληση περιορισμένης διάρκειας σε φορείς της αυτοδιοίκησης, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το νέο προσωπικό θα ενισχύει, ώς έναν βαθμό τουλάχιστον, την εύρυθμη λειτουργία των φορέων και έπειτα από λίγους μήνες, βάσει νόμου θα απολυθεί . Ο νόμος -έστω και αν δεν τηρείται πάντα στην Ελλάδα- είναι αμείλικτος: απαγορεύονται οι ανανεώσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αλλά στην Ελλάδα πολύ συχνά οι έκτατοι υπάλληλοι τοποθετούνται -εκ του πονηρού- σε οργανικές θέσεις, γιατί έτσι εξυπηρετούνται πελατειακές σχέσεις, και επιπλέον δημιουργούνται νέες γενιές συμβασιούχων. Οσοι, λοιπόν, αναλάβουν τώρα καθήκοντα θα ξέρουν ότι ύστερα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα αντικατασταθούν. Οταν λήξει η σύμβασή τους, νέα φουρνιά συμβασιούχων θα τεθεί στις υπηρεσίες των φορέων προκειμένου να συνεχίσει το έργο των απολυθέντων. Η δημοσιονομική εικόνα της χώρας επιτάσσει έκτακτα μέτρα και έκτακτους υπαλλήλους με ημερομηνία λήξης…

Οι ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα

Με τη συνεργασία εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού, η «Espresso της Κυριακής» παρουσιάζει τις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για στελέχη και υπαλλήλους.

ADECCO
Λεωφόρος Κηφισίας 56, 15125, Μαρούσι
Τηλ.: 210-6930490, Fax: 210-6919358
e-mail: infogr@adecco.com
Ειδικότητα Θέσεις
German Speakers Office Clerks-Αθήνα 3
SAP Business Analyst-Αθήνα 1
Technical Service Engineer-Αθήνα 1
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός-Αθήνα 1
Customer Services Agent-Αθήνα (ανατολικά προάστια) 1
Cost Accountant-Αθήνα 1
Financial Advisors-Πειραιάς 5
Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου-Θεσσαλονίκη 1
Sales Administrator-Αθήνα 1
Receptionist-Μαρούσι 1
Υπεύθυνος Βιομηχανικών Πωλήσεων-Θεσσαλονίκη 1
Dutch Speakers (CCS agents)-Πειραιάς 2
Sales Support Assistant-Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Customer Service Administrator-Αγία Παρασκευή 1
Υπάλληλος Ληξιπρόθεσμων Οφειλών-Αθήνα (δυτικά προάστια) 1
Υπάλληλος τηλεφωνικής έρευνας-Αθήνα 1
Πωλητές Καταστημάτων (Φωτοβολταϊκά συστήματα)-Θεσσαλονίκη 6
Πωλητές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων & Δανείων-Πειραιάς 2
Part Time Secretary-Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Financial Controlling Officer-Αθήνα 1
Financial Controlling Officer-Αθήνα 1
Siebel Users (Customer Service Agents)-Αθήνα 1
Πωλητές/-τριες Λιανικής-Αθήνα (δυτικά προάστια) 2
Τραπεζικός Εκπρόσωπος-Θεσσαλονίκη 1
Sales Representatives (banking sector)-Πειραιάς 1
Σύμβουλος Πωλήσεων Δανείων Αυτοκινήτου-Αθήνα 1
Υπεύθυνος Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού Υλικού-Αθήνα 1
Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης-Αθήνα 1
Assistant Accountant-Αθήνα 1
Πωλητής/τρια Πιστωτικών Καρτών Εντός Καταστήματος-Αθήνα 1
Financial Analyst-Αθήνα 1
Help Desk Agents-Αθήνα 1
Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων-Αθήνα 2
Senior Telesales Agent-Αθήνα 1
Administrative Assistant-Μαρούσι 1
Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Πώλησης Προϊόντων-Αθήνα (δυτικά προάστια) 5
Arabic & French Speaker-Πειραιάς 1
Υπεύθυνη καταστήματος-Θεσσαλονίκη 1
Regulatory Affairs Secretary-Αθήνα (Μαρούσι) 1
Sales Executive-Αθήνα 1

GRAND SOLUTIONS
Μιχαλακοπούλου 45, 11528, Αθήνα
Τηλ.: 210-7290422, Fax: 210-7290049
www.grandsolutions.gr
Ειδικότητα Θέσεις
ΤΕ – Πωλητής Τραπεζικών Προϊόντων-Αθήνα 7

Randstad Hellas
Αγγέλου Πυρρή 5, 11527, Αθήνα
Τηλ.: 210-6770523
Δείτε περισσότερες πληροφορίες και κάντε αίτηση για τις θέσεις στο: www.randstad.gr

Ειδικότητα Θέσεις
Sales Representative-Αθήνα 1
Assistant Accountant-Αθήνα 1
Accounting Supervisor-Αθήνα 1
Key Account Manager-Αθήνα 1
Field Manager-Αθήνα 1
Jr Sales Engineer-Αθήνα 1
Sales Manager – Travel & Tourism-Αθήνα 1
Υπεύθυνος Εταιρικών Πωλήσεων-Αθήνα 1
Merchandiser-Αθήνα 1
Account Manager-Αθήνα 1
Merchandiser-WG/AC-Αθήνα 1
Sales Engineer-Αθήνα 1
Junior Sales Representative-Αθήνα 1
Visual Merchandiser-Αθήνα 1
Web Master-Αθήνα 1
Β2Β Sales Representative-Αθήνα 1
Key Account Manager-Αθήνα 1
Sales Engineer-Αθήνα 1
Marketing Manager-Αθήνα 1
Marketing Assistant – Gaming-Αθήνα 1
Product Manager Digital-Αθήνα 1
Επιθεωρητής Πωλήσεων-Αθήνα 1
Senior Brand Manager-Αθήνα 1
Arabic Customer Service Representative-Αθήνα 3
German Customer Service Representative-Αθήνα 2
French Customer Service Representative-Αθήνα 1
Turkish Speaker Customer Service-Αθήνα 1
Hebrew Speaker Customer Service-Αθήνα 2
Πωλητές Πιστωτικών Καρτών-Αθήνα 20
Υπεύθυνος Καταστήματος-Αθήνα 2
Εσωτερικοί Πωλητές-Αθήνα 5
Πωλητές Λιανικής (Part time)-Αθήνα 2
Polish, Russian & English Speaker Customer-Αθήνα Service 2
Πωλητές – Ταμίας-Αθήνα 5
Branch Manager-Κύπρος 1
Προϊστάμενος Παραγωγής-Αθήνα 1
Demand Planner-Αθήνα 1
Senior Accountant-Αθήνα 1
Credit Manager-Αθήνα 1
SAP Accountant 1
Credit Controller-Αθήνα 1
Financial Planning & Controlling Manager-Αθήνα 1
Credit Controller-Αθήνα 1
Assistant Accountant-Αθήνα 1
Financial Analyst-Αθήνα 1
Credit Manager-Αθήνα 1
Credit Controller-Αθήνα 1
SAP XI / ABAP Developers-Αθήνα 1
Accountant-Αθήνα 1
Πωλητές Λιανικής-Αθήνα 5
Country Manager-Κύπρος 1
Eπιθεωρητές Πωλήσεων-Θεσσαλονίκη 2
Υπεύθυνος Πωλήσεων – Χημικός-Θεσσαλονίκη 1
Ασφαλιστές-Θεσσαλονίκη 5
Direct Sales Representative-Θεσσαλονίκη 6
Διευθυντής Πωλήσεων-Θεσσαλονίκη 1
Sales Engineer-Θεσσαλονίκη 1
Διευθυντής Καταστήματος-Θεσσαλονίκη 1
Διευθυντής Λογιστηρίου-Θεσσαλονίκη 1
Human Resources Manager-Θεσσαλονίκη 1
Region Sales Manager-Θεσσαλονίκη 1
Διευθυντής Καταστήματος-Λάρισα 1
Ασφαλιστές-Λάρισα 3
Επιθεωρητής Πωλήσεων-Ιωάννινα 1
Διευθυντής Καταστήματος-Ιωάννινα 1
Διευθυντής Καταστήματος-Κοζάνη 1
Επιθεωρητής Πωλήσεων-Καβάλα 1
Λογιστής-Κατερίνη 1
Μηχανολόγος Μηχανικός-Κατερίνη 1

Διαγωνισμός Καινοτομίας

«Κάνε την καινοτομία πράξη – Make innovation work» ονομάζεται ο διαγωνισμός καινοτομίας που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, για την ανάδειξη και υλοποίηση της καλύτερης πρωτότυπης επιχειρηματικής ιδέας, που παράλληλα θα ανοίξει και νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ελληνες και Κύπριοι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι αλλοδαποί που μένουν και δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή είναι οι ακόλουθες: η ιδέα-πρόταση να αποτελεί πρωτότυπη σύλληψη του συμμετέχοντος και να ακολουθεί τους όρους του διαγωνισμού. Οι προτάσεις που θα διακριθούν και θα βραβευτούν θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός των ελληνικών συνόρων υπό την επίβλεψη της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού. Οι επιλέξιμες θεματικές ενότητες του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες: Πράσινη ενέργεια, Τουρισμός, Εναλλακτική γεωργία, Μεταφορές και Ναυτιλία. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 16 Μαΐου 2011 και ώρα 23.59. Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.miw.gr/el. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή και σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού www.miw.gr.


Espressonews.gr