Περισσότερη δουλειά, λιγότερα δικαιώµατα ζητά η τρόικα

Μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, µε ελαστικά ωράρια και αύξηση από τα δύο χρόνια στα τρία για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου – χωρίς εργασιακά δικαιώµατα – ζητεί τώρα η τρόικα για τον ιδιωτικό τοµέα: Εκεί όπου καταγράφεται ήδη µείωση αποδοχών έως 20% µε έκρηξη των ατοµικών συµβάσεων εργασίας και περικοπή των αποζηµιώσεων.

Επίσης η τρόικα έβγαλε κίτρινη κάρτα για τη µη επέκταση των επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας – µέχρι τώρα έχει υπογραφεί µόνο µία, σε ξενοδοχειακή µονάδα της Καρδίτσας.

Παράλληλα, τα στελέχη της ζήτησαν πλήρη µελέτη για το κόστος εργασίας στη χώρα µας. Επίσης συµφωνήθηκε η λήψη µέτρων µε στόχο τη δραστική µείωση του χρόνου που απαιτείται για την σύσταση επιχειρησιακού σωµατείου, που σήµερα φθάνει τους 8 – 10 µήνες.

Στο πνεύµα «περισσότερη ευέλικτη εργασία και µικρότερη αµοιβή» το κλιµάκιο της τρόικας (που αύριο θα συναντηθεί µε την υπουργό Εργασίας κ. Λούκα Κατσέλη) σε συνάντηση που είχε χτες µε την κ. Αννα Στρατινάκη, τη νέα γεν. γραµµατέα του υπουργείου Εργασίας, ζήτησε την πιστή εφαρµογή του νόµου για το ελαστικό 10ωρο, «χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Τα ευέλικτα ωράρια έχουν θεσµοθετηθεί, αλλά στην πράξη δεν εφαρµόζονται σύµφωνα µε τον νόµο. Με βάση τα ισχύοντα, επιτρέπεται για µία χρονική περίοδο (περίοδος αυξηµένης απασχόλησης) ο εργαζόµενος να απασχολείται 2 ώρες την ηµέρα επιπλέον των 8 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 (ή του µικρότερου συµβατικού ωραρίου)

ώρες εργασίας την εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας µιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος µειωµένης απασχόλησης). Αντί της παραπάνω µείωσης των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόµενο ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός µειωµένων ωρών και ηµερών ανάπαυσης.

Με βάση τα ισχύοντα, το χρονικό διάστηµα των περιόδων αυξηµένης και µειωµένης απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 4 µήνες τον χρόνο που όµως θεωρείται, µικρό χρονικό διάστηµα, απότην τρόικα που πιέζει να γίνει εξάµηνο. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών, στην αγορά εργασίας έχει πλέον παγιοποιηθεί καθεστώς ζούγκλας: Ετσι, οι µετατροπές των συµβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε συµβάσεις µερικής και εκ περιτροπής εργασίας οδηγούν σε µείωση στους µισθούς των εργαζοµένων. Η εκτίµηση του ΣΕΠΕ είναι ότι η µείωση κινείται από 7-20% ενώ τα εργατικά συνδικάτα κάνουν λόγο και για µείωση που φθάνει ακόµη και το 50%. Οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας που αντικαθιστούν την πλήρη απασχόληση έχουν ήδη οδηγήσει στο σπάσιµο του κατώτατου ορίου της ΕΓΣΣΕ (Εθν. Γεν. Συλλ. Σύµβασης εργασίας) των 740 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την 4ωρη εργασία (που κυριαρχεί σε ποσοστό 61,33% µεταξύ των συµβάσεων µερικής απασχόλησης) ο µέσος µισθός είναι 457,67 ευρώ, για την 3ωρη απασχόληση 356,07 και για τη δίωρη 253,38. Ο µέσος µισθός για τις συµβάσεις 5ωρης εργασίας έφτασε τα 544,27 ευρώ.

Συµφωνία για ΟΑΕ∆ και ΙΚΑ

Συµφωνία για την επιχορήγηση από το αποθεµατικό του τακτικού προϋπολογισµού – 500 εκατ. ευρώ για ΙΚΑ – επιτεύχθηκε χτες µεταξύ τρόικας και υπ. Εργασίας µετά τη γνωστή εµπλοκή που σηµειώθηκε. Παράλληλα κύκλοι του υπ. Εργασίας – σχολιάζοντας δηµοσιεύµατα για εµπλοκή στις συζητήσεις του τεχνικού κλιµακίου της τρόικας µε εκπροσώπους του υπουργείου που µπορεί να επηρεάσει την καταβολή των επιδοµάτων του –τόνιζαν ότι κανένα πρόγραµµα κοινωνικών παροχών δεν βρίσκεται σε κίνδυνο


Εφημερίδα: TA NEA