Νέο μισθολόγιο Δημοσίου: Μειώσεις μισθών έως και 30%

Νέο μισθολόγιο Δημοσίου: Μειώσεις μισθών έως και 30%

Μειώσεις μισθών έως και 30% σχεδιάζει η κυβέρνηση με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο από την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με την «Ελευθεροτυπία», στο πλαίσιο της εξοικονόμησης 1 δισ. ευρώ τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών σχεδιάζουν την ενσωμάτωση στο μισθολόγιο του περικομμένου δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας (500, 250 και 250 ευρώ αντίστοιχα).

Ακόμη, σχεδιάζουν την κατάργηση 53 επιδομάτων που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητά τους. Στόχος της κυβέρνησης είναι η περικοπή τους κατά 2,7 δισ. ευρώ, ήτοι κατά 45% περίπου. Πλέον θα διατηρηθούν μόνον το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα ειδικών συνθηκών, στο οποίο εντάσσεται και το ανθυγιεινό επίδομα και το επίδομα θέσης για εκείνους τους υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Το κίνητρο απόδοσης, θα μετεξελιχθεί σε επίδομα παραγωγικότητας.

Η χορήγησή του θα είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία και ο υπάλληλος έχουν επιτύχει τους στόχους παραγωγικότητας που έχουν τεθεί κεντρικά. Γι’ αυτό και το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, ανάλογα με το πρόγραμμα των υπηρεσιών και έπειτα από αξιολόγηση.

Περικοπές έρχονται και στα ειδικά μισθολόγια, όπου εντάσσονται και οι ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων (δικαστικοί, γιατροί ΕΣΥ, διπλωματικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ κ.τ.λ.) οι οποίοι αναμένεται να υποστούν μείωση 20% με 25%.Μαχαίρι θα μπει στις αποδοχές οροφής σε αυτά τα μισθολόγια που θα εξισωθούν με τις αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, που έχει οριστεί στις 5.856 ευρώ το μήνα.

Ο λόγος εισαγωγικού με καταληκτικό βαθμό θα είναι ένα προς τρία, ενώ μέχρι τώρα ήταν ένα προς 2,34, γεγονός που σημαίνει ότι ανοίγει η ψαλίδα των αποδοχών μεταξύ των νεοδιορισθέντων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και του καταληκτικού των πτυχιούχων.

Θα υπάρχουν 4 μισθολογικές κατηγορίες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (οι βαθμίδες εκπαίδευσης διατηρούνται ως έχουν). Τα κλιμάκια από 18 γίνονται 10 και η μεταπήδηση από το ένα κλιμάκιο στο άλλο, δηλαδή ο βαθμός ωρίμανσης, επιτυγχάνεται δυσκολότερα για τους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετίες και τριετίες, ενώ για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΕΙ θα εξακολουθεί να ισχύει η διετία που είναι σήμερα.

Για τους παλαιούς υπαλλήλους η ενσωμάτωση των επιδομάτων στο μισθό θα γίνει σταδιακά, καθώς σήμερα σε κάθε κλάδο, πέραν των γενικών επιδομάτων, υπάρχουν και οι ειδικές παροχές, οι οποίες θα ομοιογενοποιηθούν σε κίνητρα απόδοσης. Οι νεο προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι θα ασφαλίζονται πλέον στο ΙΚΑ.


ΤΑ ΝΕΑ