Στα σκαριά, ελαστικοποίηση της εργασίας στις ΔΕΚΟ

Ελαστική απασχόληση, ελαστική αμοιβή αλλά και άρση μονιμότητας στις ΔΕΚΟ προωθεί η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με αποψίλωση υψηλόμισθων στελεχών.

Το σχέδιο «αναδιάρθρωσης», που αλλάζει εκ βάθρων το εργασιακό καθεστώς σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, ανέλαβε να εκπονήσει (έπειτα από διαγωνισμό) η αμερικανική εταιρεία «Accenture Α.Ε.» μέχρι τις 31 Μαΐου έναντι 67.650 ευρώ, με την επισήμανση να παραδοθεί στην «αγγλική γλώσσα» (σ.σ. προφανώς για να μπορεί να τη διαβάσει και η τρόικα).

Με βασική αρχή την εκτίμηση των οικονομικών ωφελειών, την εξοικονόμηση κόστους και τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων, που μπορεί να υπάρξουν μέχρι το 2014, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η μελετητική εταιρεία θα καταρτίσει ένα πλήρες σχέδιο για τις ΔΕΚΟ, το οποίο θα επικεντρώνεται σε «4» καίριες ενέργειες:

Η άρση της μονιμότητας

1 Δημιουργία ισχυρού περιβάλλοντος για την εφαρμογή των μέτρων από τους οργανισμούς. Πίσω από αυτό κρύβεται η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση επιδιώκει να καθιερώσει το ελαστικό ωράριο εργασίας στις ΔΕΚΟ, που συνοδεύεται και από ελαστικές αμοιβές. Η υιοθέτηση εκ μέρους της κυβέρνησης της άρσης της μονιμότητας παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα, καθώς κατά κοινή ομολογία δεν μπορεί να υπάρξει flexicutiry αν έχεις μόνιμους υπαλλήλους… Σ’ αυτό προστίθενται το πριμ παραγωγικότητας και οι ευέλικτοι μηχανισμοί διοίκησης και λήψης αποφάσεων.

2 Προσδιορισμός νέων μέτρων, που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική, με πιθανότερο το σενάριο των αυξήσεων στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, τη μείωση του λειτουργικού κόστους με κλείσιμο ή συγχώνευση υπηρεσιών, προτεραιότητα στις επενδύσεις κ.λπ. Οι προσαρμογές στελέχωσης και κόστους προσωπικού ανά έτος αποτελεί βασική παράμετρο, η οποία θα αποτυπωθεί μέσω της αποψίλωσης των υψηλόβαθμων στελεχών των ΔΕΚΟ.

3 Σύνδεση των ωφελειών με τον προϋπολογισμό. Αφορά τις απαιτήσεις των ΔΕΚΟ για επιχορηγήσεις από το κράτος και τις εκτιμήσεις για τα έσοδα που μπορεί να έχει το κράτος από τα μερίσματα των επιχειρήσεων.

4 Εφαρμογή κατάλληλων θεσμικών ρυθμίσεων, διοικητικές ενέργειες για διευκόλυνση της υλοποίησής τους, κατανομή αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών που απαιτούνται σε επίπεδο οργανισμών, η κατάρτιση συνολικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών και αναμενόμενων οικονομικών ωφελειών, πλαίσιο διασφάλισης της εφαρμογής των προβλεπόμενων ενεργειών, μηχανισμός παρακολούθησης των αποτελεσμάτων υλοποίησης, καθώς και προγραμματισμός ενεργειών ακόμη και για μελλοντικούς στόχους θα περιλαμβάνει η μελέτη που θα εκπονήσει η ιδιωτική εταιρεία.

Σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης του έργου, η μελετητική εταιρεία θα προχωρήσει σε εκτιμήσεις και για τις συνέπειες των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, θα προχωρήσει σε συγκριτική επίδοση των ΔΕΚΟ με επιλεγμένους οργανισμούς διεθνώς, θα εκτιμήσει τις ωφέλειες από τα μέτρα κατ’ έτος και θα καταγράψει τις συνέπειες σε έσοδα και δαπάνες του προϋπολογισμού.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: © ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ enet.gr ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ