Κανένας πλειστηριασμός κατοικίας σε ιδιώτη δανειολήπτη ή έμπορο έως 31 Δεκεμβρίου

Νέα παράταση-ανάσα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 στην απαγόρευση πλειστηριασμών προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στον εφαρμοστικό νόμο που ψηφίστηκε χθες.

Το προστατευτικό πλαίσιο αφορά τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τις επιχειρήσεις και καλύπτει χρηματικές απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

Με τη ρύθμιση διευκρινίζεται ρητά ότι η απαγόρευση αφορά και τις περιπτώσεις φυσικών προσώπων ή εμπόρων που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών και καλύπτει την κύρια ή μοναδική κατοικία. Απαγορεύεται επομένως μέχρι το τέλος του έτους ο πλειστηριασμός της κατοικίας ιδιώτη, δανειολήπτη ή εμπόρου, ακόμη και όταν η απαίτηση της τράπεζας υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ή όταν ο πλειστηριασμός γίνεται από οποιονδήποτε τρίτο.

Με τη διάταξη προστατεύεται η κατοικία με αξία που δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, ήτοι συνολικής αντικειμενικής αξίας αξίας 300.000 ευρώ για επιφάνεια μέχρι 120 τ.μ.


πηγή: www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=289406