Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Μητρώο Εμπόρων αγροτικών προϊόντων

Τη δυνατότητα αφαίρεσης οργάνων από υποψήφιο δότη χωρίς να απαιτείται συναίνεση από συγγενείς προβλέπει το προσχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες διατάξεις», που συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το προσχέδιο εισάγει τον όρο «εικαζόμενη συναίνεση», που σημαίνει ότι εφ’ όσον ο υποψήφιος δότης δεν είχε δηλώσει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων την αντίθεσή του στη δωρεά οργάνων του όσο ζούσε, θα μπορούν να αφαιρούνται τα όργανα μετά τον θάνατό του. Το προσχέδιο προβλέπει επιπλέον τη διεύρυνση του βαθμού συγγένειας (από τον 2ο στον 4ο βαθμό) στις ζώσες μεταμοσχεύσεις, ενώ επιτρέπει την αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη με τον οποίο ο ασθενής έχει υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ή συνδέεται αισθηματικά (απαιτείται άδεια με δικαστική απόφαση). Σε περίπτωση που μεταξύ δότη και λήπτη δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα, πραγματοποιείται η αφαίρεση οργάνου και ταυτόχρονα ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο εθνικό Μητρώο με τους λήπτες.

Ενα άλλο σημαντικό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτό, όλες οι διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και εισάγεται η ηλεκτρονική σύνταξη, η διακίνηση και η διαβίβαση εγγράφων. Καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική η ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων. Επίσης, ο πολίτης απαλλάσσεται από την κλασική χρονοβόρο διαδικασία επικύρωσης, καθώς ρυθμίζεται η αποδεικτική ισχύς/αποδοχή των ηλεκτρονικών αντιγράφων.

Εν τω μεταξύ, αλλάζει η διαδικασία υποβολής των «πόθεν έσχες» που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, ενώ με υπουργική απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης να συνάψει προγραμματική σύμβαση 2,3 εκατ. ευρώ με την Κοινωνία της Πληροφορίας για να δημιουργηθεί η ηλεκτρονική βάση που θα δέχεται τα «πόθεν έσχες» 300.000 υπόχρεων (κρατικών λειτουργών, δημοσιογράφων κ. ά.). Oι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή για το Ξέπλυμα του «Μαύρου Χρήματος», στην οποία θα δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου, ενώ ο Αρειος Πάγος, που έχει την αρμοδιότητα σήμερα ελέγχου των δηλώσεων αυτών, θα είναι υπεύθυνος μόνο για τα «πόθεν έσχες» των δικαστικών λειτουργών.

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α. Ε.» ορίζεται ως δικαιούχος για τη σύσταση υπηρεσίας για την ηλεκτρονική υποβολή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.