Συμφωνο συμβιωσης φορολογικη δηλωση

Σε γνωμοδότηση αναφέρει ότι “στην ελεύθερη συμβίωση επικρατεί η ελευθερία της βούλησης των προσώπων, και όχι ο θεσμικός χαρακτήρας, όπως συμβαίνει στο γάμο”

symfvno-simviosis

Δεν ειναι υποχρεωτική η υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης για τα ζευγάρια που έχουν υπογράψει Συμφωνο Συμβίωσης.

 Αυτό αναφέρει η υπ’ αρίθμ. 21/2014 γνωμοδότηση του Β’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το ΝΣΚ έκρινε ότι “δεν παρέχεται έδαφος αναλογικής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας για τους συζύγους φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά, αποκλειόμενης της διασταλτικής ερμηνείας ή της αναλογικής εφαρμογής τους στους συμβίους του συμφώνου συμβίωσης”. Έτσι, “τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος”.

Μάλιστα, υποστηρίζει πως “οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο  έχουν ως αφετηρία την αρχή ότι στην ελεύθερη συμβίωση επικρατεί η ελευθερία της βούλησης των προσώπων, και όχι ο θεσμικός χαρακτήρας, όπως συμβαίνει στο γάμο”.

Κατά το ΝΔΚ,  “ο /η σύζυγος από τον γάμο να μην εξομοιώνεται με τον/την σύμβιο/α του συμφώνου συμβίωσης, ούτε υπάρχει νομοθετική βούληση της κατά κανόνα αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για το γάμο στα πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης”.