Τα «μυστικά» της σεξουαλικής διέγερσης

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη σεξουαλική διέγερση με το μυαλό μας; Μέσα από την καθημερινή μας ζωή μπορούμε εύκολα να δούμε τη σχέση ανάμεσα στην προσοχή και τη διέγερση. Για παράδειγμα, αποσπάμε την προσοχή μας όταν το μυαλό μας κάνει σεξουαλικές σκέψεις, αλλά βρισκόμαστε κάπου που δεν θέλουμε να νιώσουμε διέγερση.

Σε πρόσφατη πειραματική μελέτη (Both, 2011) δύο ομάδες ανθρώπων παρακολούθησαν μια σεξουαλική ταινία. Στη μια ομάδα δόθηκε η οδηγία να δουν τη ταινία και να φανταστούν ότι οι ίδιοι βιώνουν όσα παρακολουθούν. Στην άλλη ομάδα δόθηκε η οδηγία απλά να παρακολουθήσουν την ταινία και να παρατηρήσουν αντικειμενικά χαρακτηριστικά της ταινίας, π.χ. το περιβάλλον και τους ηθοποιούς.

Διαπιστώθηκε πως η διέγερση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην πρώτη ομάδα. Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει παλαιότερες μελέτες και δείχνει πως η σεξουαλική διέγερση αυξάνεται όταν εστιάζει κανείς την προσοχή του στον εαυτό του, στις σωματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις του κατά τη σεξουαλική επαφή.

Αντίθετα, το να έχει κανείς έναν ρόλο «θεατή», παρατηρώντας τα όσα συμβαίνουν, προκαλεί σημαντικά χαμηλότερη διέγερση.

Χρειάζονται όμως εναλλαγές στα σεξουαλικά ερεθίσματα για να δημιουργείται διέγερση;

Η παραπάνω μελέτη έδειξε επίσης πως η συνεχής έκθεση στα ίδια σεξουαλικά ερεθίσματα είχε ως αποτέλεσμα την απόσπαση της προσοχής από μη σεξουαλικές σκέψεις και τη μείωση της διέγερσης.

Φαίνεται λοιπόν πως, όταν τα ερεθίσματα παραμένουν τα ίδια για περισσότερο χρόνο, επέρχεται εξοικείωση. Μάλιστα, η εξοικείωση γίνονταν πιο γρήγορα στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες. Ισως έτσι να εξηγείται το ότι στις μακροχρόνιες σχέσεις οι γυναίκες αναφέρουν δυσκολίες διέγερσης πιο συχνά από τους άνδρες.

Η μελέτη αυτή έρχεται για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει πως το πιο σεξουαλικό όργανο του ανθρώπου είναι ο εγκέφαλος!

Η Εύη Κυράνα είναι ψυχολόγος υγείας, συνεργάτις του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


ΤΑ ΝΕΑ