Πρωτοβουλίες για την προώθηση της χρήσης φωτοβολταϊκών

Στη διαπίστωση ότι θα πρέπει να υπάρξουν σύντομα πρωτοβουλίες και διορθωτικές κινήσεις, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, κατέληξαν ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών και εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της ΡΑΕ, του ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Στη συνάντηση καταγράφηκαν οι θέσεις των φορέων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η φωτοβολταϊκή αγορά, που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:

-την προσφορά όρων σύνδεσης με το δίκτυο,

-τις αδειοδοτικές διαδικασίες,

-τον εξορθολογισμό του κόστους σύνδεσης και τη μείωση των χρόνων απόκρισης των υπηρεσιών,

-την περαιτέρω διευκόλυνση της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα.

Ο ΣΕΦ από την πλευρά του δεσμεύτηκε να συμβάλλει με προτάσεις που θα διασφαλίσουν την υγιή ανάπτυξη της αγοράς και την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ. Κοινή ήταν η άποψη ότι στόχος είναι η υγιής και σταθερή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, αναγνωρίζοντας τα συνεπαγόμενα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PV Legal στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΦ από κοινού με φορείς της αγοράς από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η διευκόλυνση της περαιτέρω διείσδυσης των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μείγμα.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ