προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Περισσότεροι από 2.000.000 φορολογούμενοι θα υποβάλλουν εφέτος τις φορολογικές δηλώσεις τους ηλεκτρονικά είτε από επιλογή είτε από υποχρέωση.

Το υπουργείο Οικονομικών καθιέρωσε εφέτος με νομοθετική ρύθμιση όλοι οι επιτηδευματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ.) να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου τη φορολογική τους δήλωση.

Αν σε αυτούς συμπεριληφθούν και οι πολίτες (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες κτλ.) που τα τελευταία χρόνια επιλέγουν για διευκόλυνση το Διαδίκτυο για να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, τότε ο συνολικός αριθμός εκείνων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα τις εφορίας ανέρχεται σε περίπου 2.200.000.

Για την Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3), το υπουργείο έδωσε μία ακόμα παράταση των προθεσμιών.

Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε την 1η Απριλίου με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011.

Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης μισθωτών-συνταξιούχων

[Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί-συντάξεις), αμοιβές αξιωματικών εμπορικών πλοίων, αλλοδαπής, κατοίκων εξωτερικού)]

* Μέχρι τις 3 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
* Μέχρι τις 5 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
* Μέχρι τις 9 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
* Μέχρι τις 11 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
* Μέχρι τις 13 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
* Μέχρι τις 17 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
* Μέχρι τις 19 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
* Μέχρι τις 23 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
* Μέχρι τις 25 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
* Μέχρι τις 27 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
* Μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

Ο φορολογούμενος που υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr , τηλ. 210-4802552) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

Οι υπόλοιπες προθεσμίες

Από 18 Απριλίου για όσους έχουν εισόδημα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας. Όσοι απέκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2010. Όσοι έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από εκμίσθωση ακινήτων. Φορολογούμενοι χωρίς εισοδήματαπου είναι ιδιοκτήτες ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου ή ημιφορτηγού ΙΧ ή μοτοσικλέτας, κότερου, αεροσκάφους κλπ εφόσον δεν απαλλάσσονται από τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης.
Επίσης, όσοι δεν έχουν εισοδήματα αλλάαγόρασαν ΙΧ ή σκάφος ή άλλο περιουσιακό στοιχείο μέσα στο 2010. Αναλυτικότερα :

* 18η Απριλίου για ΑΦΜ 1
* 19η Απριλίου για ΑΦΜ 2
* 20η Απριλίου για ΑΦΜ 3
* 21η Απριλίου για ΑΦΜ 4
* 26η Απριλίου για ΑΦΜ 5
* 27η Απριλίου για ΑΦΜ 6
* 28η Απριλίου για ΑΦΜ 7
* 29η Απριλίου για ΑΦΜ 8
* 2η Μαϊου για ΑΦΜ 9
* 3η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
* 4η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00

Από 18 Απριλίου για όσους δηλώνουν γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής. Αναλυτικότερα :

* 18η Απριλίου για ΑΦΜ 1
* 19η Απριλίου για ΑΦΜ 2
* 20η Απριλίου για ΑΦΜ 3
* 21η Απριλίου για ΑΦΜ 4
* 26η Απριλίου για ΑΦΜ 5
* 27η Απριλίου για ΑΦΜ 6
* 28η Απριλίου για ΑΦΜ 7
* 29η Απριλίου για ΑΦΜ 8
* 2η Μαϊου για ΑΦΜ 9
* 3η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
* 4η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00

Από 18 Απριλίου για όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα με βιβλία Γ΄κατηγορίας, η διαχειριστική περίοδος των οποίων έληξε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Αναλυτικότερα:

* 18η Απριλίου για ΑΦΜ 1
* 19η Απριλίου για ΑΦΜ 2
* 20η Απριλίου για ΑΦΜ 3
* 21η Απριλίου για ΑΦΜ 4
* 26η Απριλίου για ΑΦΜ 5
* 27η Απριλίου για ΑΦΜ 6
* 28η Απριλίου για ΑΦΜ 7
* 29η Απριλίου για ΑΦΜ 8
* 2η Μαϊου για ΑΦΜ 9
* 3η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
* 4η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00

Από 2 Μαϊου για όσους δηλώνουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Εισοδήματα που αποκτούν τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας. Οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία (π.χ κατοχή αυτοκινήτου). Τέλος, οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και οι ασφαλειομεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα καθώς και οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών. Αναλυτικότερα:

* 2η Μαϊου για ΑΦΜ 1
* 3η Μαϊου για ΑΦΜ 2
* 4η Μαϊου για ΑΦΜ 3
* 5η Μαϊου για ΑΦΜ 4
* 6η Μαϊου για ΑΦΜ 5
* 9η Μαϊου για ΑΦΜ 6
* 10η Μαϊου για ΑΦΜ 7
* 11η Μαϊου για ΑΦΜ 8
* 12η Μαϊου για ΑΦΜ 9
* 13η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
* 16η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00


Newsroom ΔΟΛ