Ελ. Βενιζέλος: Τα δέκα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το 30%

Για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ»
Με την συμμετοχή δέκα επενδυτικών σχημάτων έληξε σήμερα η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α φάση) για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 30% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ» (ΔΑΑ).

Ειδικότερα, τα σχήματα που ενδιαφέρονται για το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι τα ακόλουθα:

1. ADP GROUPE
2. APG ASSET MANAGEMENT
3. AVIALLIANCE GMBh
4. FERROVIAL INTERNATIONAL SE
5. FIRST STATE INVESTMENTS
6. GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS
7. VINCI AIRPORTS
8. Κοινοπραξία εταιρειών ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND S.C.A, SICAR και ARDIAN
INFRASTRUCTURE FUND V B S.C.S. SICAV – RAIF
9. Κοινοπραξία εταιρειών KKR και EGIS
10. Κοινοπραξία εταιρειών MEIF 6 ATTIC INVESTMENT, RAFFLES INFRA HOLDING και
CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION

Δείτε εδώ στοιχεία για τα ενδιαφερόμενα σχήματα.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος,
θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους
υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.