Δωρεάν ένσημα για ανέργους 55 – 64 ετών

Δωρεάν ένσημα για ανέργους 55 – 64 ετών

Την δυνατότητα αυτασφάλισης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2012 σε όσους εργαζομένους άνω των 55 ετών έχασαν την δουλειά τους, δίνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που έμειναν χωρίς δουλειά και συνεπώς χωρίς ένσημα εξαιτίας της κρίσης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όσοι απασχολούμενοι – ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, ηλικίας από 55 έως 64 ετών, που καταγγέλλεται η σύμβαση τους, η οποία είναι αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν συμπληρώσει 4.500 ημέρες εργασίας ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε κύριο φορέα, μπορούν να αυτασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Η άσκηση του δικαιώματος μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. (Δωρεαν ενσημα κ87)

Όσοι δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά την δημοσίευση του νόμου, θα έχουν την δυνατότητα να το ασκήσουν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες από την δημοσίευση της επικείμενης υπουργικής απόφασης, που θα ακολουθήσει την ψήφιση του ν/σ, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.


Το κόστος των ενσήμων πληρώνουν ο εργοδότης και ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα ο εργοδότης υποχρεούται να καλύψει το 50% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και για το χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες και το 80% για ασφαλισμένους 60 έως 64 για χρονικό διάστημα 3 χρόνια. Τα υπόλοιπα πληρώνει ο ΟΑΕΔ.
Star.gr