Αρση τραπεζικου απορρητου για ολους

Αρση τραπεζικου απορρητου

Αίρονται όλοι οι αυστηροί κανόνες τραπεζικού απορρήτου για υποθέσεις φοροδιαφυγής ύστερα από απόφαση της Ε.Ε. που υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να παρέχουν υποχρεωτικά πληροφορίες για τις καταθέσεις των πελατών τους.

Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του επιτρόπου Αλγκιντρις Σεμέτα, όσοι φοροδιαφεύγουν δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το τραπεζικό απόρρητο για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων.

Η συμφωνία για τη Διοικητική Συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αυξήσουν τα έσοδά τους. Η απόφαση που ελήφθη, σύμφωνα με τον επίτροπο, είναι ιδιαίτερα σημαντική στο σημερινό οικονομικό κλίμα, που οι δημόσιοι προϋπολογισμοί είναι υπό πίεση.

Με τις αλλαγές που επέρχονται:

1. Οσοι φοροδιαφεύγουν δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν το τραπεζικό απόρρητο, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Επίσης, πλέον το τραπεζικό απόρρητο δεν θα αποτελεί δικαιολογία για ένα κράτος-μέλος ώστε να αρνηθεί να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες με τις φορολογικές αρχές άλλου κράτους-μέλους.

2. Θα υπάρχουν πολύ υψηλά πρότυπα στις συνεργασίες των κρατών-μελών. Αυτά περιλαμβάνουν διατάξεις όπως είναι οι προθεσμίες για την απάντηση, αιτήματα παροχής πληροφοριών και ταυτόχρονους ελέγχους από τις εθνικές διοικήσεις. Μάλιστα θα μπορεί υπάλληλος από ένα κράτος-μέλος να συμμετέχει στις διοικητικές έρευνες άλλου κράτους-μέλους.

3. Τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

Οπως προκύπτει στο προσεχές διάστημα θα γίνουν σημαντικές αλλαγές που θα οδηγήσουν:

– Στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών για την κάλυψη όλων των φορολογικών θεμάτων.

– Στη θέσπιση προθεσμιών για την παροχή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως από άλλες αρμόδιες φορολογικές αρχές.

– Στη θέσπιση διατάξεων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών.

– Στη συμμετοχή σε ελέγχους υπαλλήλων από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ενημέρωση των αρχών από τη χώρα από την οποία προέρχονται.

– Στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων μορφών επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών.


kathhmerini