Αλλαγές στο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο

Τη σύνδεση του νέου μισθολογίου με το νέο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο προανήγγειλε με δήλωση του στο «Βήμα» ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος επισημαίνει ότι η αντικειμενική αξιολόγηση θα γίνει η βάση του νέου μισθολογίου.

Ο κ. Ραγκούσης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προτίθεται «να κάνει πράξη την – επί χρόνια ζητούμενη αλλά ποτέ ως τώρα υλοποιούμενη – σύνδεση της εξέλιξης και της αμοιβής με την παραγωγικότητα, που είναι εφικτή και αποδεκτή μόνο στη βάση μιας αδιάβλητης αξιολόγησης».

Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε Ανεξάρτητη Αρχή, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΕΙΣΕΠ), η οποία θα ξεκινήσει από μηδενική βάση τις κρίσεις των ανωτάτων στελεχών του Δημοσίου. Το ΕΙΣΕΠ απαρτίζεται από τέσσερα μέλη του ΑΣΕΠ και έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επιπλέον, αποφασίστηκε να προχωρήσει άμεσα η διενέργεια της γραπτής εξέτασης, που αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων προϊσταμένων. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν πάνω από 60.000 στελέχη του Δημοσίου.

Παράλληλα με αυτά θεσπίζονται νέα μέτρα για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων αλλάζει καθώς δεν θα συμμετέχουν σε αυτά οι συνδικαλιστές. Ακόμη, θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η μη ανάρτηση των αποφάσεων στο «Διαύγεια».

«Ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο σώμα προϊσταμένων, αξιοκρατικά εκλεγμένων, που δεν χρωστάνε σε κανέναν τίποτε. Ένα σώμα προϊσταμένων που αποφασίζει σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας – μέσα από το σύστημα «Διαύγεια», το οποίο εφαρμόζεται ανεξαίρετα. Και, μάλιστα, είναι στις προθέσεις μας να καταστήσουμε κάθε παράβαση της υποχρέωσης ανάρτησης στη «Διαύγεια» πειθαρχικό αδίκημα», ανέφερε στη δήλωσή του ο κ.Ραγκούσης.

Προσθέτει δε ότι «η χειραγώγηση 25.000 προϊσταμένων με ευνοιοκρατικά, πελατειακά κριτήρια, όχι μόνο κομματικά αλλά και προσωπικά, των υπουργών, οδήγησαν στη λαφυραγώγηση του δημοσίου. Ήταν από τα μελανότερα σημεία, το βαθύ σκοτάδι, της Μεταπολίτευσης».

Με το νέο σύστημα απαγορεύεται να είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε επίπεδο οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίον έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Αν η υπόθεσή δεν έχει εκδικαστεί, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα αλλά η παραπομπή του προσμετράται αρνητικά στη σχετική μοριοδότηση.

Το ίδιο θα συμβαίνει και για τους δημοσίους υπαλλήλους από απέχουν συστηματικά από την εργασία τους.

Η θητεία των προϊσταμένων των υπηρεσιών του Δημοσίου (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, προϊστάμενοι τμημάτων) γίνεται πενταετής, δηλαδή θα ολοκληρωθεί το 2016.

Για τα ανώτατα στελέχη της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας καθιερώνεται και η κινητικότητα καθώς έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν τις θέσεις των προϊσταμένων των γενικών διευθύνσεων σε όλο το εύρος του Δημοσίου, ανεξάρτητα από το σε ποια υπηρεσία υπηρετούν. Με απόφαση όμως του ΕΙΣΕΠ μπορούν ακόμη και να παυθούν από τη θέση τους για λόγους που έχουν σχέση με πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.


ΤΑ ΝΕΑ