Όλο και πιο αργά ο γάμος

Σε ταχύτερη αύξηση της μέσης ηλικίας γάμου για τις Ελληνίδες- ιδίως αυτές που γεννήθηκαν μετά το 1970- με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού των γυναικών που οδηγούνται προς αυτόν εκτιμάται πως θα οδηγήσει η πρόσφατη κρίση, αν διαρκέσει, εκτιμούν οι επιστήμονες.

Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βύρων Κοτζαμάνης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την περίοδο 2011-2020, “δεδομένων που αν επαληθεύσουν την υπόθεση αυτή θα μας επιτρέψουν αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι δημογραφικές συμπεριφορές στη χώρα μας (και ειδικότερα η γαμηλιότητα) θα διαφοροποιούνται πολύ λιγότερο απ’ ό,τι σήμερα απ’ αυτές των άλλων χωρών της δυτικής Ευρώπης”.

Μελέτη του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και των επιστημόνων Βύρωνα Κοτζαμάνη και Κάκιας Σοφιανοπούλου έδειξε ότι οι νεότερες γενιές τείνουν να υιοθετήσουν διαφορετικές συμπεριφορές απ’ αυτές των γονιών τους και η πτώση τόσο των συγχρονικών όσο και των διαγενεακών δεικτών γονιμότητας και γαμηλιότητας είναι μια σαφής ένδειξη.

Στη χώρα μας, το μοντέλο της “πυρηνικής οικογένειας”, που εδράζεται στην έγγαμη συμβίωση, θα παραμείνει πιθανότατα κυρίαρχο και στο μέλλον, αλλά θα συνυπάρξει με άλλα μοντέλα, λιγότερο ή περισσότερο περιθωριακά, με αποτέλεσμα η ελληνική κοινωνία στις επόμενες δεκαετίες να παρουσιάζεται λιγότερο ομοιογενής και πλέον πολύμορφη απ’ ό,τι είναι σήμερα.


ΑΝΑ ΜΠΑ